Kategorie
Członkowie_PPTF

PCO S.A

Dane kontaktowe

Opis

PCO S.A. jest czołowym polskim producentem urządzeń optoelektronicznych przeznaczonych dla wojska oraz służb mundurowych. Spółka powstała w 1976 roku. Obecnie pełni rolę lidera Dywizji Elektronika – jednej z głównych grup skupiających przedsiębiorstwa polskiego przemysłu obronnego.

Podstawową działalnością spółki jest produkcja i sprzedaż wyrobów optoelektronicznych, przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej dla potrzeb wojska oraz innych służb mundurowych. Poza działalnością produkcyjną spółka świadczy usługi serwisowe, naprawcze i konserwacyjne.

PCO S.A. zajmuje się również prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. W zakresie prowadzonych prac spółka aktywnie współpracuje z uczelniami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi.

Stosowane przez PCO S.A. technologie są wynikiem współczesnych osiągnięć nauki, a wyroby spółki znajdują uznanie, zarówno wśród odbiorców wojskowych, jak i współpracujących z nami wytwórców krajowych i zagranicznych. Wysoka jakość oferowanych produktów i usług potwierdzona jest certyfikatami oraz nagrodami uzyskanymi na przestrzeni lat. W trakcie swojego istnienia firma udowodniła, że potrafi wdrażać nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz dopasowywać je do zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz potrzeb klientów. Działalność spółki służy zwiększeniu skuteczności działań oraz podniesieniu bezpieczeństwa polskich żołnierzy uczestniczących w misjach wojskowych, jak również budowaniu silnej pozycji krajowego przemysłu obronnego.