PhotonHub Europe

Liderzy europejskiej fotoniki stworzyli projekt PhotonHub Europe, aby wspierać biznes i instytucje publiczne we wszystkich kwestiach związanych z wprowadzaniem innowacji wykorzystujących fotonikę.

Jeden adres na wszystkie problemy

PhotonHub Europe (PHE) działa w formule one-stop-shop – czyli jeden punkt kontaktowy odpowiada na wszystkie potrzeby związane z wdrażaniem innowacji: dostarcza informacji o technologiach, szkoli, kontaktuje partnerów, udostępnia infrastrukturę oraz organizuje finansowanie.

PhotonHub jest dostępny dla każdego w Europie na wiele sposobów – można się z nim skontaktować poprzez:

Polska Platforma Technologiczna Fotoniki jest partnerem tego ogólnoeuropejskiego projektu jako polski hub fotoniczny. Wraz z PPTF w projekcie uczestniczą Politechnika Warszawska oraz Łukasiewicz – Instytut Fotoniki i Mikroelektroniki jako centra kompetencji technologicznych. Ogółem projekt ma 54 partnerów z całej Unii Europejskiej.

Cel i działania PhotonHub Europe

Fotonika poszerza sposób widzenia świata i zwiększa możliwości działania. Stwarza nowe perspektywy w setkach zastosowań: od rolnictwa przez medycynę, przemysł, telekomunikację, energetykę po obronność i bezpieczeństwo. Pozwala tworzyć nowe dzieła sztuki i lepiej chronić skarby kultury czy przyrody. Aby z tego skorzystać, firmy i instytucje publiczne muszą jednak zdecydować się na zmianę – innowację. PhotonHub Europe powstał, by ułatwić taką decyzję. Zmniejszamy ryzyko wprowadzania innowacji, zapewniając innowacyjnym przedsiębiorstwom i instytucjom konieczną wiedzę, kompetencje, zasoby i kontakty biznesowe oraz długoterminowe wsparcie w ramach ogólnoeuropejskiej sieci.

Wiedza i umiejętności

PhotonHub Europe zapewnia szeroką gamę szkoleń i praktycznych demonstracji w wiodących europejskich ośrodkach. Oferta jest dostosowywana do potrzeb danej firmy lub organizacji. Od podstawowych szkoleń online po możliwość osobistego eksperymentowania z najnowszymi rozwiązaniami w najlepszych laboratoriach, PHE przygotowuje przedsiębiorstwa i instytucje do stosowania fotoniki na różnych polach, niezależnie od ich wcześniejszego doświadczenia w dziedzinie zaawansowanych technologii. Pokazujemy na żywo rzeczywiste możliwości technologi, prowadząc do możliwych rozwiązań potrzeb naszych klientów

Wypróbuj, zanim zainwestujesz

Największa zaleta PhotonHub to możliwość rzeczywistego przetestowania innowacyjnych koncepcji praktycznie bezkosztowo, jeszcze przed podjęciem decyzji o wdrażaniu. PHE oddaje do dyspozycji europejskich firm infrastrukturę oraz zespoły badawcze pozwalające zmienić pomysł w produkt na każdym etapie jego rozwoju:

  • badań i laboratoryjnej weryfikacji koncepcji (czyli poziomy gotowości technicznej, tzw. TRL, 3-4),
  • budowy i przetestowania prototypu (TRL 5-6),
  • testów operacyjnych i opracowania technologii produkcji przemysłowej (TRL 7-8).
Wsparcie biznesowe

Udane wdrożenie wymaga więcej, niż tylko znakomitego opracowania technologii. Dlatego PhotonHub zapewnia dodatkowo wsparcie w biznesowym wymiarze wprowadzania innowacji. Szeroka oferta, obejmująca tworzenie strategii i biznesplanów, analizy rynkowe oraz ochronę i zarządzanie prawami własności intelektualnej, pozwala indywidualnie komponować pakiety usług odpowiadające potrzebom danej firmy.

Kojarzenie inwestorów

Właściwe finansowanie innowacji jest niezbędne dla jej komercyjnego sukcesu. Rynek finansowy oferuje wiele możliwości, jednak wymaga doświadczenia i specjalistycznej wiedzy. PhotonHub przygotowuje firmy do pozyskiwania inwestorów oraz kojarzy inwestorów z podmiotami poszukującymi finansowania.

Wsparcie innowatorów już na poziomie lokalnym

Celem PhotonHub Europe jest zapewnienie łatwego dostępu do jego oferty dla każdej zainteresowanej firmy i instytucji w Europie. Dlatego PHE zapewnia wsparcie poprzez sieć lokalnych hubów fotonicznych, które najlepiej rozumieją lokalne uwarunkowania a swoje własne zasoby uzupełniają zasobami PhotonHub Europe. W Polsce rolę hubu fotonicznego pełni Polska Platforma Technologiczna Fotoniki.

Rola PPTF w PhotonHub Europe

Polska Platforma Technologiczna Fotoniki jako polski hub fotoniczny odpowiada za upowszechnianie oferty PhotonHub Europe wśród polskich przedsiębiorstw i instytucji oraz zapewnia zainteresowanym polskim podmiotom bezpośrednie wsparcie w całym okresie korzystania z usług PHE.

Dołącz do społeczności innowatorów

W ramach projektu powstaje także otwarta międzynarodowa społeczność innowatorów, badaczy i innych osób zaangażowanych w wykorzystywanie technologii fotonicznych do modernizacji europejskiej gospodarki i sfery publicznej. Wszyscy jej uczestnicy mają do dyspozycji dedykowany portal społecznościowy. Dostarcza on aktualnych informacji dotyczących rozwoju technologii i przemysłu fotonicznego, polityk przemysłowych UE oraz wydarzeń i narzędzi dostępnych w ramach PhotonHub Europe, umożliwia także nawiązywanie kontaktów i dyskusje z uczestnikami z Europy i całego świata.

Zawartość portalu podzielona została na cztery kategorie:

Network & Stay up to date (News & Events, Useful resources, Meet the partners, Introduce Yourself, Consortium Members)

Investment Support (Latest investment news, Investment tips, Investment support for startups and scaleups)

Photonics Innovation Support (Business coaching, Test-before-invest, Training and Skills Development)

Local Regional Hubs (przestrzeń dla regionalnych i krajowych hubów innowacyjności – lokalnych partnerów PHE)