Obszary działalności

Obszar działalności PPTF

 • budowanie struktur i powiązań pomiędzy konsorcjantami;
 • budowanie struktur i powiązań pomiędzy PPTF a podmiotami zewnętrznymi, w tym także organizacjami z UE, w szczególności z platformą Photonics21;
 • reprezentowanie interesów konsorcjantów wobec administracji krajowej i europejskiej;
 • definiowanie obszarów i tematów badawczych z zakresu zainteresowania konsorcjantów;
 • tworzenie zespołów i grup roboczych zajmujących się określoną tematyką;
 • składanie wniosków o dofinansowanie działań PPTF;
 • realizacja wspólnych przedsięwzięć, w tym wspólnych badań, budowa lub wyposażenie laboratoriów, zakup i sprzedaż aparatury badawczej i pomiarowej, sprzętu, oprogramowania, zakup i sprzedaż know-how oraz technologii, współpraca w łańcuchu dostaw (dostawca – odbiorca) i udostępnianie infrastruktury;
 • realizacja wspólnych projektów badawczych i rozwojowych, w tym również z udziałem podmiotów zewnętrznych;
 • gromadzenie informacji i wiedzy z zakresu działalności konsorcjantów;
 • promocja konsorcjantów poprzez wspólne przygotowywanie oferty marketingowej oraz udział w targach, sympozjach
  i konferencjach;
 • poszukiwanie nowych rynków;
 • utrzymywanie witryny internetowej, organizacja warsztatów tematycznych, szkoleń, prowadzenie konsultacji, zapewnianie dostępu do informacji oraz tworzenie baz danych z zakresu fotoniki.