Klaster Mikroelektroniki, Elektroniki i Fotoniki (microEPC)

4 kwietnia 2023 r. powołany został Klaster Mikroelektroniki, Elektroniki i Fotoniki (microEPC). Inicjatorami powstania klastra byli Polska Platforma Technologiczna Fotoniki (PPTF) oraz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej CEZAMAT.

PPTF jest Koordynatorem nowego Klastra, CEZAMAT jest Liderem współpracy badawczej.

Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty, które chcą wnosić wartość do polskiego ekosystemu fotoniki i mikroelektroniki. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dostępnych poniżej dokumentów: Porozumienia o Współpracy, Regulaminu oraz Deklaracji Członkowskiej. Wypełnione i podpisane podpisem kwalifikowanym deklaracje członkowskie należy przesyłać na adres info@pptf.pl

Członkami Założycielami Klastra Mikroelektroniki, Elektroniki i Fotoniki jest 51 firm, uczelni, instytutów i organizacji, które złożyły deklaracje do końca kwietnia 2023 r.

Dokumenty Klastra microEPC
Członkowie Klastra microEPC