O nas

Polska Platforma Technologiczna Fotoniki (w skrócie PPTF) powstała w dniu 27 lutego 2013 roku w siedzibie PCO S.A.

Powstanie platformy było wspólnym przedsięwzięciem przedsiębiorstw, stowarzyszeń, wyższych uczelni oraz instytutów badawczych działających w Polsce w obszarze fotoniki, które wpisywało się w podejście Unii Europejskiej wobec najbardziej innowacyjnych obszarów gospodarki w Europie.

Misja:

Misją PPTF jest zwiększenie innowacyjności polskiego przemysłu fotonicznego poprzez koordynację działań polskich przedsiębiorców, jednostek naukowych, administracji rządowej i samorządowej, a także organizacji pozarządowych w zakresie opracowywania nowych technologii i wyrobów optoelektronicznych, rozwoju kadr oraz szerszego wykorzystania technologii fotonicznych w Polsce.

Wizja:

Do roku 2030 polska fotonika stanie się znaczącym i uznanym graczem europejskim, dostarczającym kluczowe technologie i innowacyjne produkty na potrzeby przemysłu krajowego i na rynki międzynarodowe, dzięki dynamicznemu rozwojowi optoelektroniki i fotoniki w Polsce.

Hasło przewodnie:

Technologie fotoniczne impulsem do rozwoju nowoczesnego przemysłu w Polsce.