Kategorie
Uncategorized

PPTF na Konferencji – Perspektywy finansowania i wsparcia firm IoT w Polsce

Ministerstwo Cyfryzacji spotkaniu dot. Perspektywy finansowania i wsparcia firm IoT w Polsce.  

W miniony piątek Polska Pltaforma Technologiczna Fotoniki wzięła udział w organizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji spotkaniu dot. Perspektywy finansowania i wsparcia firm IoT w Polsce.  

Tematem wydarzenia było publiczne finansowanie start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają systemy i rozwiązania informatyczne związane z Internetem Rzeczy.

Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili Prezydent RP Andrzej Duda oraz Minister ds. Cyfryzacji Marek Zagórski.

Kategorie
Uncategorized

Zdobyliśmy finansowanie na wspólne działania promocyjne PPTF i PSP

Polska Platforma Technologiczna Fotoniki wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Fotonicznym (PSP) otrzymały finansowanie na wspólne działania promocyjne! Już niedługo powstaną nasze nowe broszury! Środki zostały przyznane przez Zarząd Województwa Mazowiekiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie: Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.

Kategorie
Uncategorized

PPTF na ICT Proposers Days w Helsinkac

Wczoraj rano Prezes Platformy dr Adam Adam Piotrowski wziął udział w sesji panelowej „Cyfrowa doskonałość” w ramach ICT Proposers Days 2019 w Helsinkach. #ICTPropDay

doskonałość” w ramach ICT Proposers Days 2019 w Helsinkach. #ICTPropDay

Wczoraj rano Prezes Platformy dr Adam Adam Piotrowski wziął udział w sesji panelowej „Cyfrowa doskonałość” w ramach Dni Wnioskodawców ICT 2019 w Helsinkach. #ICTPropDay

Dyskusje panelowe dotyczyły kluczowych kwestii programu badań naukowych i innowacji oraz głównych obszarów cyfrowych, które będą stymulować transformację europejskiego przemysłu i społeczeństwa. Paneliści debatowali na temat kluczowych wyzwań, przed którymi stanie Europa w nadchodzącej dekadzie, oraz tego, w jaki sposób programy europejskie pobudzają inwestycje we wspólne cele w zakresie badań naukowych i innowacji. Wierzymy, że fotonika odgrywa kluczową rolę w umożliwianiu współpracy między różnymi europejskimi sektorami strategicznymi!

Debata była ściśle związana z trwającym procesem selekcji Partnerstw Przemysłowych w programie Komisji Europejskiej „Horyzont Europa” od 2021 r. Do 2027 r. Decyzje dotyczące ostatecznego wybranego portfela partnerstw zostaną podjęte do końca 2019 r.

Kategorie
Członkowie_PPTF

PCO S.A

Dane kontaktowe

Opis

PCO S.A. jest czołowym polskim producentem urządzeń optoelektronicznych przeznaczonych dla wojska oraz służb mundurowych. Spółka powstała w 1976 roku. Obecnie pełni rolę lidera Dywizji Elektronika – jednej z głównych grup skupiających przedsiębiorstwa polskiego przemysłu obronnego.

Podstawową działalnością spółki jest produkcja i sprzedaż wyrobów optoelektronicznych, przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej dla potrzeb wojska oraz innych służb mundurowych. Poza działalnością produkcyjną spółka świadczy usługi serwisowe, naprawcze i konserwacyjne.

PCO S.A. zajmuje się również prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. W zakresie prowadzonych prac spółka aktywnie współpracuje z uczelniami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi.

Stosowane przez PCO S.A. technologie są wynikiem współczesnych osiągnięć nauki, a wyroby spółki znajdują uznanie, zarówno wśród odbiorców wojskowych, jak i współpracujących z nami wytwórców krajowych i zagranicznych. Wysoka jakość oferowanych produktów i usług potwierdzona jest certyfikatami oraz nagrodami uzyskanymi na przestrzeni lat. W trakcie swojego istnienia firma udowodniła, że potrafi wdrażać nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz dopasowywać je do zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz potrzeb klientów. Działalność spółki służy zwiększeniu skuteczności działań oraz podniesieniu bezpieczeństwa polskich żołnierzy uczestniczących w misjach wojskowych, jak również budowaniu silnej pozycji krajowego przemysłu obronnego.