Zgromadzenie Ogólne Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki

W programie m.in. zatwierdzenie dokumentów sprawozdawczych za rok 2020, podsumowanie dotychczasowych działań w 2021 r. oraz prezentacja dalszych planów.

Szczegóły zostaną przesłane członkom PPTF na początku września.