Instytut Tele- i Radiotechniczny

Instytut Tele-i Radiotechniczny jest instytutem badawczym pierwszej kategorii, prowadzącym kompleksowe i interdyscyplinarne badania naukowe i prace rozwojowe nad wysoko rozwiniętymi technologiami i innowacjami, które rokują realne możliwości wdrażania w wielu działach gospodarki. Instytut jest jednostką notyfikowaną przez Komisję Europejską o numerze 1941. W działalności instytutu dominują kierunki badań związane z wybranymi materiałami i podzespołami elektronicznymi, technologiami montażu elektronicznego oraz specjalizowanymi systemami teleinformatycznymi.

Przedmiotem działania instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przystosowywanie wyników tych prac do zastosowania w praktyce. Prace prowadzone są w wyspecjalizowanych centrach badawczych i innowacyjnych, podporządkowanych priorytetowym kierunkom działalności instytutu.

Misja instytutu jest realizowana poprzez prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz przez aplikacje tych prac i przygotowanie ich do wdrożenia na skalę przemysłową. Działania te realizowane są w wyspecjalizowanych centrach. 

Dane kontaktowe:

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa 49
itr@itr.org.pl
tel. 22 619 22 41
itr.lukasiewicz.gov.pl