Instytut Technologii Elektronowej

Instytut został utworzony w Warszawie w 1966 roku przez Radę Ministrów jako jednostka Polskiej Akademii Nauk. W 1970 roku ITE został przekształcony w instytut przemysłowy podległy Ministerstwu Przemysłu. Jednocześnie został włączony do nowo utworzonego Naukowo Produkcyjnego Centrum Mikroelektroniki CEMI. Dodatkowym zadaniem, jakie stanęło wówczas przed ITE, było opracowywanie nowych przyrządów i technologii półprzewodnikowych, wdrażanie ich do produkcji seryjnej oraz nadzór autorski nad tą produkcją.

Od 1991 roku ITE jest niezależnym instytutem badawczym podlegającym Ministerstwu Gospodarki. Podstawowym celem działalności instytutu jest prowadzenie badań naukowych na poziomie światowym oraz opracowywanie zaawansowanych technologii półprzewodnikowych wykorzystywanych w innowacyjnych produktach.

Misją instytutu jest prowadzenie badań podstawowych i stosowanych w dziedzinie elektroniki i fizyki ciała stałego oraz opracowywanie, wdrażanie i upowszechnianie nowoczesnych mikro- i nanotechnologii i ich zastosowań w dziedzinie fotoniki oraz mikro- i nanoelektroniki.

Dane kontaktowe:

Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
tel. 22 548-77-00
www.ite.waw.pl