Instytut Techniki i Aparatury Medycznej

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu jest instytutem badawczym, którego działalność statutowa obejmuje prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki medycznej. W zakresie swojej działalności instytut posiada ponad 40-letnią tradycję.

Działalność instytutu obejmuje obszar zaawansowanych technologii. Jest ona zgodna z preferowanymi w kraju kierunkami badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych dla zwiększenia efektywności polskiej gospodarki.

Prace badawcze i rozwojowe prowadzone w instytucie koncentrują się na następujących kierunkach techniki medycznej:

  • diagnostyka i terapia chorób układu krążenia;
  • intensywny nadzór chorych;
  • reanimacja medyczna;
  • rehabilitacja medyczna;,
  • inżynieria biomedyczna,
  • telemedycyna;
  • zastosowanie technik komputerowych w medycynie;
  • bezpieczeństwo eksploatacji aparatury medycznej;
  • badania, atestacja i certyfikacja aparatury medycznej.

Dane kontaktowe:

ul. Roosevelta 118
41-800 Zabrze
sekretariat@itam.lukasiewicz.gov.pl
tel. 32 271 60 13
itam.lukasiewicz.gov.pl