Instytut Optyki Stosowanej im. Profesora Maksymiliana Pluty

Instytut Optyki Stosowanej im. Profesora Maksymiliana Pluty  w Warszawie istnieje od 1948 roku. Jest instytutem badawczym podlegającym Ministerstwu Gospodarki RP, o wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie optyki stosowanej i optoelektroniki.

W zakresie działania instytutu leżą usługi naukowo-badawcze i badawczo-techniczne obejmujące:

  • opracowywanie nowych metod obserwacyjnych i pomiarowych w obszarze optyki oraz optoelektroniki;
  • opracowywanie konstrukcji i technologii urządzeń optycznych i optoelektronicznych oraz procesy;
  • wytwarzanie elementów i układów optycznych, wytwarzanie unikatowych urządzeń optycznych i optoelektronicznych.

Instytut Optyki Stosowanej oferuje ocenę jakości wyrobów oraz ekspertyzy z dziedziny optyki i optoelektroniki. Instytut zajmuje się organizowaniem konferencji i kursów szkoleniowych z dziedziny zastosowań optyki i optoelektroniki. Instytut opracowuje i udostępnia informacje naukowo-techniczne i ekonomiczne, a także zajmuje się współpracą z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi ośrodkami, organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi.

Instytut Optyki Stosowanej zajmuje się współpracą badawczo-rozwojową z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi. Współpraca polega na udziale we wspólnych projektach badawczych, celowych, programach badawczych Unii Europejskiej i poza nią. Instytut prowadzi prace w zakresie opracowań nowych technologii wykorzystujących techniki optyczne i optoelektroniczne (w tym pomiarowe).

W szczególności proponuje współpracę badawczo-rozwojową w następujących dziedzinach:

  • mikroskopia, interferometria, dyfraktometria,
  • holografia, optyka dyfrakcyjna, optyka gradientowa,
  • optyka światłowodowa, analiza i przetwarzanie obrazów,
  • specjalistyczne optyczne techniki pomiarowe.

Dane kontaktowe:

ul. Kamionkowska 18
03-805 Warszawa
inos@inos.pl
tel. 22 810 25 89
www.inos.pl