Uchwała nr 1 Zgromadzenia Ogólnego PPTF z dnia 21 września 2021 roku