Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMIF)

Instytut powstał z połączenia w dn. 1.10. 2020 r. dwóch instytutów Łukasiewicza: Instytutu Technologii Elektronowej i Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w obszarach: mikro- nanoelektroniki, optoelektroniki, inżynierii materiałowej, fotoniki (w tym nanofotoniki), elektroniki mikrofalowej, energoelektroniki, elektroniki przeźroczystej i giętkiej. Wdraża i upowszechnia wyniki tych prac w gospodarce będąc otwarty na współpracę z przedsiębiorcami.

Zakres działania Instytutu obejmuje w szczególności:

  • opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania mikro- i optoelektronicznych przyrządów półprzewodnikowych, w tym: mikrofalowych i oraz fotonicznych przyrządów dyskretnych, detektorów i czujników, układów scalonych, mikro-systemów i podzespołów elektronicznych, mikroelektronicznych układów hybrydowych, przyrządów mocy, elementów dyfrakcyjnych;
  • rozwój metod projektowania mikro- i opto- elektronicznych przyrządów półprzewodnikowych oraz opracowywanie nowych metod charakteryzacji materiałów, struktur i przyrządów półprzewodnikowych;
  • opracowywanie technologii wytwarzania nowych materiałów takich jak węglik krzemu, grafen epitaksjalny i płatkowy, kompozyty ceramiczno-metalowe i zaawansowana ceramika oraz badania ich właściwości pod kątem ich przemysłowego wykorzystania;
  • prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej.

Organizacja prac badawczych Instytutu opiera się o cztery linie technologiczne: linia podzespołów optoelektronicznych, linia podzespołów krzemowych, linia podzespołów półprzewodników szerokoprzerwowych oraz linia dedykowana technologii LTCC. Te nowoczesne linie technologiczne umożliwiają środowisku naukowemu udział w badaniach oraz przedsiębiorcom opracowywanie nowych rozwiązań.

Dane kontaktowe:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
sekretariat@imif.lukasiewicz.gov.pl
tel. 22 5487 816
imif.lukasiewicz.gov.pl