Dołącz do Nas

Informacje o Twojej firmie zostaną zamieszczone w katalogu,
materiałach promocyjnych, na stronie internetowej Związku
oraz będą promowane poprzez platformę LinkedIn

Uzyskasz możliwość czynnego udziału w organizowanych przez
nas warsztatach dotyczących strategii rozwoju polskiej fotoniki

Wstąpisz do elitarnego grona liderów polskiej Fotoniki,
nawiążesz relacje, zdobędziesz nowe możliwości współpracy w
Polsce oraz za granicą

Otrzymasz wsparcie w poszukiwaniu partnerów, klientów,
projektów, możliwości finansowania, nowych technologii

Będziesz otrzymywał na bieżąco najważniejsze informacje z
branży

Będziesz zapraszany do wspólnych inicjatyw takich jak: szkolenia
pracowników, czy wyjazdy na targi

Zwiększysz konkurencyjność swojej firmy