Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) liczy 16 wydziałów, a jednym z najsilniejszych naukowo jest Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej z Instytutem Fizyki specjalizującym się w fotonice, fizyce kwantowej i fizyce molekularno-atomowej.

Toruński Uniwersytet kształci obecnie blisko 20 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. W roku 2019 Uniwersytet Mikołaja Kopernika jako jedna z dziesięciu polskich szkół wyższych uzyskał status uczelni badawczej. Jako jedyny uniwersytet z Polski i jako jedna z dziesięciu uczelni europejskich UMK jest członkiem Konsorcjum Młodych Uniwersytetów dla Przyszłości Europy (Young Universities for Future of Europe – YUFE).

Dane kontaktowe:

ul. Grudziądzka 5
87-100 Toruń
ifiz@fizyka.umk.pl
tel. 56 611 33 10
www.ifiz.umk.pl