Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne

To polska organizacja zrzeszająca naukowców, przedsiębiorców, administratorów nauki oraz studentów i doktorantów związanych z fotoniką i optoelektroniką.

Celem stowarzyszenia jest upowszechnianie fotoniki, rozwijanie więzi pomiędzy fizykami i inżynierami, naukowcami i praktykami pracującymi w tej dziedzinie oraz integracja i reprezentacja krajowego środowiska nauki i techniki.

Dane kontaktowe:

ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
psp@photonics.pl
tel. 22 234 57 43
www.photonics.pl