Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska poświęca wiele uwagi nowym technologiom i dziedzinom techniki. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki kształci w zakresie inżynierii elektronicznej i fotonicznej oraz optoelektroniki i techniki światłowodowej. Prowadzone są prace w zakresie projektowania, pomiarów i analizy urządzeń fotonicznych. Na Wydziale Elektroniki działa  Grupa Elektroniki Laserowej i Światłowodowej zajmująca się systemami MOPA, wibrometrią światłowodową, miniaturyzacją i integracją laserów oraz Grupa zajmująca się projektowaniem i budowaniem laserów światłowodowych z wykorzystaniem włókien specjalnych, badaniem metodami optycznymi tkanek ludzkich oraz budowaniem sieci światłowodowych.

Na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki działają: Grupa Optyki Światłowodowej i Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur. Działalność pierwszej dotyczy modelowania, charakteryzacji i zastosowań układów światłowodowych do detekcji, komunikacji i nieliniowej konwersji częstotliwości. Laboratorium OSN zajmuje się badaniami: struktur półprzewodnikowych dla fotoniki, analizą procesów czasowych w strukturach fotonicznych, oraz wytwarzaniem nanomateriałów dla biofotoniki i fotowoltaiki.

Na Wydziale Mechanicznym prowadzi się edukację i badania w zakresie wykorzystania laserów do otrzymywania materiałów specjalnego przeznaczenia. Badania prowadzone są we współpracy z europejskimi ośrodkami, co skutkuje uczestnictwem w Europejskich Programach Ramowych. Rolę koordynującą  pełni Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii.

Dane kontaktowe:

Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
prorektor.lydzba@pwr.edu.pl
tel. 71 320 27 30
pwr.edu.pl