Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka to jedna z najlepszych uczelni w Polsce. Opierając swój rozwój na innowacyjnych badaniach, stanowi strategiczne zaplecze myśli technicznej dla przemysłu. Od ponad 75 lat kształci inżynierów i wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie różnych dziedzin nauk: technicznych, ścisłych i ekonomicznych. Jako wiodący ośrodek naukowo-badawczy, uczelnia jest miejscem kreowania i powstawania rozwiązań odpowiadających na potrzeby gospodarki i poprawiających jakość życia.

PŁ jest pierwszą w Polsce uczelnią, na terenie której powstała sieć badawcza 5G, wdrożona w ramach działań Digital Innovation Hub 5G zrzeszającego Instytut Łączności – PIB, PŁ, Ericsson oraz Fundingbox. Wyniki badań naukowców i studentów są efektywnie transferowane do otoczenia przez komercjalizację. Uczelnia skutecznie realizuje projekty z licznymi partnerami z otoczenia gospodarczego, zwiększające stopień ich konkurencyjności.

Dane kontaktowe:

ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
tomasz.czyszanowski@p.lodz.pl
tel. +48 42 631 20 01
p.lodz.pl