ORCA Computing sp. z o. o.

ORCA Computing ma za cel zbudowanie systemów fotonicznych demonstrujących obliczeniową przewagę kwantową, czyli szereg zastosowań, gdzie urządzenia kwantowe są bardziej wydajne niż klasyczne procesory.


ORCA Computing buduje pierwszy na świecie komputer kwantowy bazujący na technologiach światłowodowych i telekomunikacyjnych.
Komputery kwantowe w celu wykonywania obliczeń wykorzystują zjawiska superpozycji i splątania kwantowego. Pozwoli to na drastyczne zwiększenie mocy obliczeniowej urządzeń i wykonywanie obliczeń niedostępnych nawet dla najszybszych klasycznych superkomputerów. ORCA Computing postawiła sobie za cel nie tylko rozwinąć przyszłościowe fotoniczne komputery kwantowe, ale również szereg urządzeń dostępnych już teraz: procesorów, symulatorów, akceleratorów i urządzeń opartych na pojedynczych fotonach, które już dzisiaj mogą zmienić krajobraz centrów obliczeniowych.

Dane kontaktowe:

Aleje Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa
artur@orcacomputing.com
www.orcacomputing.com