Lasertex Sp. z o.o.

Firma Lasertex Sp. z o.o. jest jednostką innowacyjną z kategorii high technology. Prowadzi działalność od 1989 roku. Głównym celem działalności przedsiębiorstwa jest prowadzenie prac związanych z wdrażaniem wyników prac naukowo-badawczych w dziedzinie nauk technicznych oraz wspomaganie badań naukowych prowadzonych na uczelniach. Firma jest wyłącznym dystrybutorem firmy StatusPro oferującej innowacyjne produkty laserowe do zastosowań m.in. w budowie elementów farm wiatrowych. Na bazie standardowych komponentów laserowych tworzą laserowe systemy pomiarowe o parametrach i funkcjonalności dopasowanej do konkretnego klienta.

Dane kontaktowe:

ul. Swojczycka 26
51-502 Wrocław
lasertex@lasertex.eu
tel. +48 71 372 43 06
www.lasertex.eu