Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

ITME jest wiodącym polskim instytutem prowadzącym wielokierunkowe prace nad opracowaniem nowych materiałów, badaniem ich właściwości i możliwości wykorzystania w podzespołach do zastosowań w elektronice, optoelektronice, mikromechanice, metrologii i w innych dziedzinach nauki i gospodarki.

Dane kontaktowe:

ul. Wólczyńska 133
01-919 Warszawa
itme@itme.edu.pl
tel. 22 835 30 41
www.itme.edu.pl