Instytut Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki jest jednym z największych instytutów w Polsce. Od chwili powstania w 1946 roku Instytut Elektrotechniki jest wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem, zajmującą się konstruowaniem i doskonaleniem wytwarzanych oraz eksploatowanych wyrobów elektrotechnicznych. Pomimo wielu trudności okresu transformacji ustrojowej instytut potrafił dostosować się do zmian zachodzących w strukturze polskiego przemysłu, nie rezygnując z priorytetowej działalności, jaką była współpraca z małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej instytut stara się aktywizować współpracę z krajowymi i europejskimi podmiotami poprzez aktywne wykorzystanie Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

Dane kontaktowe:

ul. ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
sekretariat@iel.lukasiewicz.gov.pl
tel. 22 11 25 200
iel.lukasiewicz.gov.pl