Prawybory kandydatów do BoS Photonics 21

W poniższym formularzu proszę wskazać dwóch kandydatów do Board of Stakeholders Photonics21. Każdej organizacji członkowskiej PPTF przysługuje jeden głos.

Kandydatom polskiej branży fotonicznej wyłonionym w obecnych prawyborach udzielimy razem poparcia we właściwych wyborach w dniach 26.10 – 9.11.2021 r. Harmonogram całego procesu wyborczego znajduje się poniżej.

Harmonogram wyborów:
  • do 25 września: rejestracja do głosowania w wyborach na https://www.photonics21.org/bos-election 
  • 2 – 14 września: prawybory 2 polskich kandydatów do BoS (głosowanie elektroniczne)
  • 15 września: ogłoszenie przez PPTF 2 polskich kandydatów do BoS wybranych w prawyborach
  • 15 – 25 września: rejestracja kandydatów 
  • 25 września: ogłoszenie przez Photonics21 listy kandydatów do BoS
  • 26 października – 9 listopada: wybory do Board of Stakeholders (głosowanie elektroniczne)