Konsultacje inwestycji z KPO – formularz zgłoszeniowy

Poniższy formularz służy do zgłaszania się firm zainteresowanych konsultowaniem programu inwestycji Sieci Badawczej Łukasiewicz planowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Wysłanie wypełnionego formularza oznacza zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do komunikacji z firmami wybranymi do konsultacji w celu ustalenia terminów i warunków udziału.

Administratorem danych osobowych będzie Polska Platforma Technologiczna Fotoniki.

Proszę wybrać wszystkie właściwe odpowiedzi
Proszę wybrać jedną właściwą odpowiedź
Proszę wybrać jedną właściwą odpowiedź
Wszelkie dodatkowe informacje, jakie uznajecie Państwo za istotne w kontekście udziału Waszej firmy w konsultacjach