InPhoTech sp. z o.o.

InPhoTech Sp. z o. o.

InPhoTech jest cenioną polską firmą zaawansowanych technologii, wdrażającą do przemysłu nowoczesne rozwiązania światłowodowe. Podstawowa działalność spółki to transfer innowacyjnych rozwiązań do przemysłu oraz opracowywanie i wytwarzanie własności intelektualnej w zakresie fotoniki – określanej mianem technologii XXI wieku. Stałe rozwijanie unikalnej, polskiej technologii światłowodów specjalnych pozwala InPhoTech na elastyczne podejście do realizowania wyzwań stawianych przez przemysł w celu zwiększenia jego bezpieczeństwa i efektywności, w ten sposób umożliwiając skokowy wzrost jego produktywności i konkurencyjności. Sektory, do których są skierowane rozwiązania InPhoTech to m.in.: telekomunikacja, medycyna, przemysł wydobywczy (w tym kopalniany), naftowo-gazowy, zbrojeniowy, medyczny, kolejowy i wiele innych. Firma jest stale otwarta na wyzwania na nowych gruntach sprawiając, że niemożliwe staje się możliwe – dzięki fotonice.

Firma InPhoTech, której siedziba znajduje się w nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym pod Warszawą, zatrudnia obecnie blisko stu pracowników, z czego znaczną część stanowią naukowcy i inżynierowie. Jest prawdopodobnie jedyną polską firmą posiadającą certyfikat jakości ISO 9001 przyznany na działalność usługową w zakresie opracowywania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań fotonicznych w nowoczesnych technologiach, który jest potwierdzeniem profesjonalizmu i wysokiej jakości opracowywanych przez nas rozwiązań. Naszym celem jest również promowanie fotoniki i budowa silnego polskiego sektora fotonicznego, który ma realny potencjał stać się wizytówką polskiego przemysłu zaawansowanych technologii.

Dane kontaktowe:

ul. Poznańska 400
05-850 Ołtarzew
inphotech@inphotech.pl
tel. +48 22 378 48 91
inphotech.pl